Inspiracja w projekcie
Opiszcie, dlaczego zdecydowaliście się na ten projekt.
Badania
Badanie problemu jest bardzo ważne. Dzięki temu lepiej możemy zrozumieć, czym się zajmujemy. Wskażcie dane źródłowe, raporty, statystyki lub strony internetowe, z których korzystaliście, aby dowiedzieć się więcej o wybranym przez Was problemie. 

Np. https://www.un.org.pl/, https://stat.gov.pl/
Możliwości rozwoju projektu
Opiszcie, w jaki sposób Wasz projekt może być rozwinięty w przyszłości. Jakie są perspektywy jego rozwoju?
Nowe funkcjonalności
Jeśli uzyskaliście zgodę na rozwijanie istniejącego projektu, wskażcie nowe funkcjonalności rozwijające poprzedni projekt.