Nazwa projektu
Podajcie roboczy tytuł projektu. Zwróćcie uwagę na to, aby tematy nie powtarzały się z tematami z poprzednich edycji. Oryginalność projektu jest również oceniana!

Lista tematów projektów z poprzednich edycji znajduje się na stronie:
Np. Mobilna stacja monitorująca stan drzewostanów.
Problem rozwiązywany w projekcie
Napiszcie, na czym polega problem, który Wasz projekt próbuje rozwiązać. 

Np. Lasy są atakowane przez strzygonię choinówkę, barczatkę sosnówkę oraz brudnicę mniszkę. Gatunki te podczas wzmożonego występowania mogą doprowadzić do całkowitego zamierania dużych powierzchni drzewostanów.
Obszar tematyczny
Cel projektu
Opiszcie, co jest celem projektu. Jakich efektów się spodziewacie po wprowadzeniu Waszego rozwiązania AI. 

Np. Celem naszego projektu jest:
Opracowanie X,
Zapewnienie Y, 
Umożliwienie Z.
Opis projektu
Przygotujecie w kilku słowach opis, czego dotyczy projekt. Często taki opis wykorzystujemy na potrzeby kontaktu z prasą lub przy publikacjach w sieciach społecznościowych. Tekst ten będzie później zmieniany.