Nazwa projektu konkursowego:

Projekt (Prześlij)
Link do udostępnionego folderu z projektem konkursowym i dokumentacją