Zespół projektowy
Przedstawcie swój zespół projektowy. Podajcie imiona i nazwiska. Możecie tutaj opisać kompetencje członków zespołu. 
Role członków
Wskażcie, czym będzie zajmować się każdy członek zespołu. Kto będzie liderem?

Np. 
Monika Nowak - zbieranie informacji, przygotowanie ankiet. 
Waldek Musiał - opracowanie prezentacji, koncepcja, koordynacja, prezentacja projektu,
Anita Musiał - programistaka, specjalistka AI.
Harmonogram prac
Wskażcie kolejność zadań w projekcie. Nie musicie określać dokładnych dat. 

Np. 
1 dzień - przygotowanie ankiet (tydzień 1)
1 tydzień - 3 dni - przeprowadzenie badań (tydzień 2)
2 tydzień - 1 tydzień - analiza danych (tydzień 2)
1-2 tydzień - 2 tygodnie - opracowanie programu (tydzień 2 i 3)
3 tydzień - 2 dni - testy
(...)

W przypadku zwycięstwa:
2 dni - przygotowanie prezentacji 
2 dni - przećwiczenie prezentacji